Evaluatieformulier voor de Speaking Happens coach – trainer

Door dit goed in te vullen, help je jezelf, Speaking Happens en je collega die misschien verder gaat waar jij gebleven bent.

PERSOONSGEGEVENS

Naam Coach

E-mail
EVALUATIE

Wat is de naam van je coachee of het bedrijf en de datum van de sessie of training?


Ik heb met mijn coachee of groep gewerkt aan de volgende verbeterpunten:

Voorbereiding
Omgaan met spanning
Spreek- of faalangst
Inhoud en opbouw
PowerPoint; maken en mee presenteren
Lichaamshouding
Stemgebruik
Spreektempo
Interactie met publiek
Omgaan met (kritische) vragen
QANDA
Stiltes als punten en komma's
Inzicht: een groep bestaat niet/ praat normaal
Overtuigend Schrijven
Schriftelijk rapporteren
Andere verbeterpunten:


Met welk van de bovenstaande onderdelen denk jij de meeste winst te hebben geboekt? M.a.w. wat was het belangrijkste onderdeel? En waarom?

Beschrijf kort wat niet voor jou werkte in de sessie of training.

Beschrijf kort wat wel werkte in de sessie of de training.

Was er sprake van weerstand bij de coachee of groep? Licht toe.

Hoe voelde jij je tijdens de sessie of training?

Is er iets gebeurd dat je onzeker maakte en je support bij wilt?

Wat moet je collega weten bij een vervolgsessie of 2de trainingsdag?

Maak af: De coaching/training zal completer zijn als de volgende coach verder werkt aan...

Adviseer je een volgende sessie bij een bepaalde collega of specialiteit?

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de coaching/training?

Je vindt comfort in contact met jezelf én je publiek.
Niet door het te ontwijken!