Alles begint bij jou. Je verhaal zal overtuigen, als jij er zelf overtuigd van bent. Zo zal je moeiteloos inspireren, als jij geïnspireerd bent!


Wees écht!


Kwetsbaarheid als kracht. Door écht te zijn, je niet te verbergen en te uiten wat er in je leeft, zal je moeiteloos boeien en werkelijk raken!

Spreek van-zelf!


We spreken de hele dag vanzelf. Zonder er over na te denken. Waarom doen we dat dan ook niet wanneer we presenteren? Kan dat? Zeker!

In de top 5 van belemmerende gedachten bij presenteren staat “Ik moet weten wat ik zal zeggen”.

Interessant is het dat deze gedachte vooral langskomt bij situaties als moeten spreken in het openbaar, sollicitatiegesprekken en eerste dates met een geliefde. In andere situaties durven we angstloos te varen op woorden die geheel spontaan in ons opkomen. Terecht! We zijn allemaal voorzien van een bron die ons moeiteloos van woorden voorziet.

Als de telefoon gaat, denk je niet eerst na over wat je precies gaat zeggen. En als je op een feestje iemand tegenkomt die aan je vraagt wat je doet, sla je ook niet eerst je laptop met een PowerPoint open voordat je die vraag beantwoordt. Eigenlijk doen we de hele dag niets anders dan van-zelf-spreken. We spreken de woorden die in ons opkomen meteen uit, zonder tussenkomst van ons hoofd. Hoe anders is dat bij een geplande presentatie. We verlaten dan die bron vol moeiteloze tekst, intonatie en mimiek en zoeken houvast in ons hoofd. Dat hoofd moet dan reproduceren wat we hadden bedacht, voorbereid of zelfs woordelijk hadden ingestudeerd. Dan blijkt dat tegelijkertijd spreken en denken een slecht huwelijk is. Want de spreekstijl die er op volgt is houterig, stroef en gekunsteld. Dit is voor een publiek al lastig om naar te kijken maar voor jou, als spreker, is het nog een veel grotere beproeving. Je voelt dan dat je niet jezelf bent. Je ongemak is zichtbaar. Je zoekt naar woorden en merkt aan de manier waarop ze je mond verlaten dat de spanning ook hoorbaar is.

Het kan anders! Als je weet waar je het over hebt, hoef je niet meer te weten hoe je het zeggen gaat.

★ Bepaal de kernboodschap van je verhaal

★ Stop alleen content in je verhaal die deze kernboodschap ondersteunt, toelicht en/of illustreert.

★ Maak je verhaal zo eigen dat het van jou is. Maak het persoonlijk.

★ Bouw je verhaal simpel en logisch op zodat je het kan verwoorden zoals je dat op een feestje zou doen.

★ Heb de moed om NIET te weten hoe je het zeggen gaat. Niet zoeken. Laat je vinden!

★ Vind houvast in je buik (adem!) i.p.v. in je hoofd en …

★ Spreek-Van-Zelf! Gewoon zoals je de hele dag spreekt.

Vrouw


Oprichter Arold Langeveld sprak met Red Magazine over waar in het bijzonder vrouwen tegen aan kunnen lopen bij presenteren.

Stilte graag!


Stiltes doen er toe! Het zijn de punten en komma’s in je verhaal waardoor je goed te volgen bent. 

” hoeishetomdittelezen?
trekthetjeaanofstoothet
jeaf?
ikzalersnelmeeop houdenenderestvandeze blogmetbladspiegel opmaakenleestekens verdergaanwantechtfijn isditnietvoorjelijktme.

Als je mij vraagt een A4tje met tekst te lezen zonder hoofdletters, punten, komma’s  en witte regels, zal ik er waarschijnlijk vriendelijk voor bedanken. Van ernaar kijken, word ik al moe. Zo’n tekst zonder opmaak stoot me af.

Dat is precies de reden waarom we niet graag luisteren naar een spreker die geen stiltes laat vallen in zijn presentatie. Mensen die hun hoofd legen door in één keer hun hele verhaal uit te spreken. Aaneengeregen zinnen en alinea’s waarbij het door de afwezigheid van leegte volstrekt onduidelijk is wanneer een onderdeel begint of eindigt. De structuur ontbreekt, het gaat te snel en ook het verschil tussen hoofd- en bijzaken is niet hoorbaar. Er zijn meerdere oorzaken voor deze ruimteloze spreekstijl. Meestal is er een gevoel van kwetsbaarheid dat de spreker probeert weg te ratelen.

“Als je nog niet hebt ervaren dat er juist kracht en comfort schuilt in het gebruik van stiltes, durf je ze nog niet te laten vallen”

Ook kan het een ‘oplossing’ zijn voor de angst voor zicht- en hoorbaarheid. Met de ‘let’s get it over’- aanpak probeer je de finishlijn zo snel mogelijk te bereiken zodat je het weer gehad hebt. Een korte termijnoplossing voor wie vaker moet presenteren want dan is het dus nooit écht over. Een andere oorzaak is de angst om serieus genomen te worden. Wanneer je denkt dat je niet interessant bent, wil je niet over de kostbare tijd van je publiek beschikken. Door snel te praten, zonder stiltes, ben je nauwelijks te volgen en kan je dus ook niet worden afgerekend op de inhoud van je verhaal. Denk je. Dit vluchtgedrag schept in werkelijkheid precies waar je bang voor bent. Men zal inderdaad geen interesse voor je hebben. Simpelweg omdat je niet hebt laten zien en horen wie je bent en waar je voor staat. Stiltes zijn de lege alinea’s, de punten en de komma’s waarmee je structuur en rust creëert in je verhaal. Ook kan je er woorden mee onderstrepen of vet afdrukken.

” Met een stilte vóór en na een  woord of zinsnede maak je een podium waarop ze even in een spotlight komen te liggen”

Wanneer je de kernboodschap of bijvoorbeeld een titel, de naam van een persoon of een bedrijfsnaam noemt, is zo’n spotlight belangrijk. Zolang vetgedrukte of onderstreepte woorden met snelheid opgaan in een stilteloze woordenbrij, worden ze gewoon niet gehoord.

Stiltes zijn dus noodzakelijk. Inhoud en leegte kunnen niet zonder elkaar. We hebben ruimte en rust nodig om je te kunnen volgen! Je zal veel beter worden gehoord. En omdat het indruk maakt wanneer je met rust en ruimte presenteert, word je als spreker onthouden.

Stiltes gebruiken is een kwestie van laten; niet van doen. Je verlaagt je spreektempo en zwijgt na iedere ‘alinea’ om jezelf en je publiek een adempauze te geven. Oogcontact gaat gewoon door en verdiept zich zelfs. Zo is je verhaal veel beter te verteren en straal je een volwassen professionaliteit uit. Je publiek neemt je serieus omdat jij jezelf serieus neemt.

” Tot slot; de ‘eh’-zeggers hebben geluk. Zij hoeven ‘eh’ slechts te vervangen door stilte en dan zijn ze er al bijna”

Vivian vertelt


Televisiepresentatrice Vivian Reijs vertelt over haar samenwerking met Arold Langeveld, de oprichter van Speaking Happens. “Ik wil geen rol spelen”, zegt ze. Dus is ze gewoon zichzelf en laat ze haar woorden komen, zoals ze komen.

Coachtalent?


Je hebt presentatiecoachtalent? En je wilt zelf leren hoe je een ander authentiek, boeiend en professioneel kunt leren presenteren? Wist je dat er een unieke Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach bestaat? Kijk op www.schoolvoorpresentatiecoaching.nl
voor alle info. In de tweede lenteleergang van 2019 is nu nog plaats!

Als je ophoudt je best te doen, ben je op je best.