Media training. Maar dan anders. Zó anders dat je gewoon jezelf kunt blijven. Voor een camera, achter een microfoon en online.Media
TrainingVoor een sterk optreden op tv, internet of radio is congruentie doorslaggevend. Een goed huwelijk tussen de spreker en de boodschap is de basis om geloofwaardig te kunnen zijn. Zodat wát je zegt past bij hoé je het zegt. Want juist die samenhang zorgt ervoor dat niets afleidt van wat je te zeggen hebt. Zodat je publiek moeiteloos aandacht kan en wíl hebben voor de inhoud van je verhaal. Omdat ze terecht geloven dat je het meent. Als woorden zijn toegeëigend, belichaamd en van-zelf-spreken wordt er geluisterd. Dan gebeurt er iets dat voorbij gaat aan het gesproken woord; de verbinding van de spreker met zijn verhaal resulteert in een onontkoombare verbinding van de toehoorder met de spreker. Door onze bijzondere aanpak leer je hoe je écht kunt aansluiten bij wat je wilt vertellen. En hoe je daardoor ontspannen en met vanzelfsprekende overtuiging over het voetlicht kunt komen.


Jezelf blijven voor een camera. Een kwestie van dingen laten. Niet van doen.