Intakeformulier

Hieronder vind je een aantal vragen m.b.t. presenteren. Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te kunnen werken verzoek ik je de vragen eerlijk, serieus en kernachtig te beantwoorden. Je hebt er niet meer dan 10 minuten voor nodig als je er niet te lang over nadenkt maar de vragen impulsief beantwoordt. Besef dat je de vragen niet ‘goed of fout’ kan invullen. Je antwoorden worden alleen door ons gezien en worden niet gecommuniceerd met je werkgever.

Op basis van de intake zal Speaking Happens een voorstel doen dat qua aantal sessies en inhoud goed aansluit bij je coachvraag en mogelijkheden tot groei. Dit is een vrijblijvend voorstel. Onderaan kan je zelf ook aangeven hoeveel sessies je zou willen plannen.

Succes!

CONTACT

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bedrijf

Startdatum (alleen voor groeptrainingen)

MOTIVATIE

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je te laten presentatiecoachen/-trainen?


Ik denk mijn presentaties te kunnen verbeteren op het gebied van:

Voorbereiding
Omgaan met spanning
Spreek- of faalangst
Inhoud en opbouw
PowerPoint; maken en mee presenteren
Lichaamshouding
Stemgebruik
Spreektempo
Interactie met publiek
Storytelling
Omgaan met (kritische) vragen
Zakelijk Engels
Bevrijden van spreektrauma
Presenteren voor de camera

Eigen verbeterpunten:
Met welk van de bovenstaande onderdelen denk jij de meeste winst te kunnen boeken? M.a.w. wat is het belangrijkste onderdeel voor jou? En waarom?

Beschrijf kort een gebeurtenis die jij als presentator hebt meegemaakt waar je onzeker van werd en beschrijf kort hoe je erop reageerde.

Denk aan een presentatie die jij hebt gegeven waar je een goed gevoel aan over hield en beschrijf kort welke keuzes je toen hebt gemaakt waardoor het zo goed ging.

Wat waardeer je aan de manier waarop jij (jezelf) presenteert?

Wat zou bij een ander weerstand kunnen oproepen aan jouw manier van presenteren?

Hoe voel je je doorgaans voorafgaand aan een presentatie?

Waar ben je bang voor dat er tijdens je presentatie kan gebeuren?

Welk(e) talent of eigenschap van jou zou je meer willen gebruiken wanneer je presenteert?

Maak af: De coaching/training zal voor mij waardevol zijn als...

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de coaching/training?

Je vindt comfort in contact met jezelf én je publiek.