Intakeformulier Natuurlijk Krachtig Positioneren

Hieronder vind je 10 vragen m.b.t. de training Natuurlijk Krachtig Positioneren. Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te kunnen werken verzoek ik je de vragen eerlijk, serieus en kernachtig te beantwoorden. Je hebt er niet meer dan 10 minuten voor nodig als je er niet te lang over nadenkt maar de vragen impulsief beantwoordt. Besef dat je de vragen niet ‘goed of fout’ kan invullen. Je antwoorden worden alleen door ons gezien en worden niet gecommuniceerd met je werkgever.

Succes!

CONTACT

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bedrijf

Startdatum

MOTIVATIE

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je te laten trainen in natuurlijk krachtig positioneren en zichtbaarheid?


Ik wil in de volgende situaties sterker overkomen:

Wat zie jij als je belangrijkste verbeterpunt(en):

Voorbereiding
Omgaan met spanning
Spreek- of faalangst
Inhoud en opbouw
PowerPoint; maken en mee presenteren
Lichaamshouding
Stemgebruik
Spreektempo
Interactie met publiek
Omgaan met (kritische) vragen
Eigen verbeterpunten:

Met welk van de onderstaande onderdelen denk jij de meeste winst te kunnen boeken? M.a.w. wat is het belangrijkste onderdeel voor jou?

Voorbereiding
Mindset (je gedachten)
Houding
Stemgebruik / woordkeuze

En waarom?

Beschrijf kort een gebeurtenis die jij hebt meegemaakt waarbij je denkt dat je niet krachtig overkwam. Wat gebeurde er precies en wat was je reactie daarop? (en wat deed jij wel of niet?)

Denk aan een situatie waarbij je krachtig overkwam en duidelijk zichtbaar was. Welke keuzes heb je toen gemaakt of welk gedrag liet je zien waardoor het zo goed ging?

Wat zou bij een ander weerstand kunnen oproepen aan de manier waarop jij jezelf presenteert?

Hoe voel je je doorgaans voorafgaand aan een situatie waarbij je jezelf moet laten horen en zien?

Zijn er specifieke dingen waar je bang voor bent die zouden kunnen gebeuren wanneer jij jezelf laat zien en/of horen?

Welk persoonlijk talent gebruik je te weinig om jezelf krachtiger te positioneren?

Maak af: De training zal voor mij waardevol zijn als...

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de training?

Je vindt comfort in contact met jezelf én je publiek.